Disclaimer

Echocentrum Hoogeveen

 • Streeft ernaar om de informatie op de website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te weergeven.
 • Spant zich in voor een goede toegankelijkheid om informatie te kunnen vinden.
 • Behoudt het recht om zonder aankondiging de informatie op de website te wijzigen.
 • Is niet aansprakelijk:
  als er onjuistheden in de gegevens voorkomen of geen actuele informatie op de website staan.
  indien er sprake is van storingen / onderbrekingen van fouten en vertragingen tijdens het verstrekken van de informatie.
  voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen, omdat deze website door derden worden onderhouden.
  voor directe of indirecte schade van welke aard ook, die voortkomen uit het gebruik van deze website en / of de informatie die op de website staan.
 • Vraagt om contact op te nemen met Echocentrum Hoogeveen indien u onjuiste informatie aantreft of vragen heeft naar aanleiding van deze informatie. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar Echocentrum Hoogeveen en daarvoor gebruik te maken van het adres: info@echocentrumhoogeveen.nl
 • Kan niet garanderen dat de naar haar verstuurde e-mails tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt hierover geen aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan.

Alle rechten zijn voorbehouden aan Echocentrum Hoogeveen.

De informatie van deze website en op de disclaimer valt onder het Nederlands Recht.

Hoogeveen, maart 2018