20 weken echo (SEO)

De 20 wekenecho valt onder prenatale screening  Het onderzoek wordt ook wel het structureel echoscopisch onderzoek genoemd.

Bij dit onderzoek wordt tevens gekeken naar de groei van het kind, de ligging van de placenta (moederkoek), de hoeveelheid vruchtwater en naar de ontwikkeling van de organen van het kind.
Bij de 20 wekenecho kunnen niet alle afwijkingen gezien worden. Soms is de afwijking nog te klein om opgespoord te worden. Ook kan de aanleg van organen gezien worden, de werking hiervan niet. Aan de hersenen kun je bijvoorbeeld niet zien of er sprake is van autisme. Ook het syndroom van Down is bij 20 weken meestal niet te zien. Om de kans hiervan te bepalen kan vroege prenatale screening (NIPT of combinatietest) worden gedaan. Kortom: we kunnen nooit de garantie geven dat de baby totaal gezond is.

 

Wat is een 20 weken echo?

Met de 20 weken echo wordt gekeken naar:

Wanneer vindt het onderzoek plaats?

De 20 weken echo vindt plaats tussen 19 en 22 weken. Bij voorkeur tussen de 19 – 21 weken. Dit is de beste periode om de organen van het kind echoscopisch te beoordelen.

Waar moet u rekening mee houden?

  • De duur van het onderzoek is ca. 45 minuten.
  • De 20 wekenecho is een medisch onderzoek en géén pretecho.
  • Je bepaalt zelf of je de 20 wekenecho wilt laten uitvoeren.
  • In principe wordt gestart met een uitwendige echo. Houdt echter altijd rekening met de mogelijkheid dat er (na toestemming) inwendig gekeken wordt als door de ligging iets niet gezien kan worden.
  • Je kunt het gehele onderzoek meekijken op een scherm.
  • De echoscopist bespreekt alle bevindingen.
  • Wij verzoeken je geen kinderen mee te nemen naar het onderzoek (tenzij ze echt rustig kunnen blijven zitten) en maximaal twee begeleiders. Het betreft namelijk een medisch onderzoek. Als je wel kinderen meeneemt, zorg er dan voor dat er iemand meegaat die met ze in de wachtkamer kan gaan zitten als het niet gaat.

Wat als?

Bij de 20 wekenecho kunnen onverwachte bevindingen worden vastgesteld.
Dit kan een beeld zijn van een variatie van wat normaal verwacht mag worden bij de zwangerschapsduur. Zo’n variatie heeft veelal geen gevolgen. In sommige gevallen kan een variatie van normaal echter een signaal zijn om uitgebreider onderzoek te doen. In dit geval zal de echoscopiste met je bespreken.

In sommige gevallen wordt het advies gegeven hiervoor later in de zwangerschap het echoscopisch onderzoek te herhalen.
Als er een afwijking wordt gezien of er is een vermoeden hierop, wordt dit verteld tijdens de echo.
In gezamenlijk overleg met jullie wordt dan doorverwezen naar de afdeling prenatale diagnostiek van het UMCG in Groningen of ISALA in Zwolle. Hier wordt de mogelijkheid tot vervolgonderzoek besproken.
Als u verwezen wordt voor prenatale diagnostiek krijgt u een uitgebreid echoscopisch onderzoek waarbij de baby nader wordt onderzocht door een specialist. Bij nierproblemen kan bijvoorbeeld de nefroloog ingeschakeld worden. Soms krijgt u ook een vlokkentest of vruchtwaterpunctie aangeboden, waardoor de chromosomen van het kind kunnen worden bekeken.

Zijn er kosten verbonden aan het onderzoek?

De kosten voor dit onderzoek worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

Folder

Direct afspraak maken